Redring skjutinstruktioner

Shooting instructions

Att skjuta i sidorörelse med Redring

1. Lägg an lugnt och avspänt

När du siktar på ett mål i sidorörelse, lerduva eller fågel, ser du till att Redring® ligger ordentligt bakom målet. Ett vanligt fel är att starta för nära målet med en dåligt accelererande sving som följd.

2. När startbilden är korrekt

När startbilden är korrekt kan du påbörja svingen in mot avfyringsbilden. Svinga med hela kroppen – vrid från vristerna och höfterna.

3. När du trycker av

I avfyrningsögonblicket ska den röda ringen ha passerat målet fram till den inövade avfyringsbilden.

4. Följ upp med eftersving

Glöm inte eftersvingen, och ligg kvar med kolven mot kinden under hela rörelsen.Att skjuta frånskott med Redring

1. Lägg an lugnt och avspänt

Det är viktigt att vapnet förs framåt och att kolven samtidigt förs upp stadigt mot kinden. Allt ska ske i en ”pekande” rörelse så att pipmynningen inte sänks i för¬hållande till målet.

2. Ingen korrigering behövs

Den röda ringen ska komma direkt på målet utan behov av korrigering.

3. Ringen omsluter målet

Fyra av när ringen omsluter målet, som då träffas med stor sannolikhet.

Shooting instructions